opakovací minikurz


PRO ABSOLVENTY KURZU

Tato služba je určena pro absolventy kurzů Védské meditace a kladu si v rámci ní za cíl připomenout základní myšlenky Védské meditace, její blahodárné účinky a další potřebné principy fungování. Jde tedy o něco jako kondiční jízdy pro absolventy. Nezáleží na tom, jestli meditují nebo ne. Důvody, proč přijít, se liší – potřebují si zopakovat, co už slyšeli, sdílet zkušenosti, zvýšit motivaci, vyřešit překážky, setkat se s podobně naladěnými lidmi...

Po opakovací části následuje blok, který se dá označit jako prohloubení znalostí absolventů a rozšíření obzorů a může se odvíjet od potřeb účastníků nebo je v mé režii, případně obojí. Záleží na dohodě a momentální náladě. Tak jako dávám pořádnou porci praktických a dobře využitelných informací, které vás posunou dál.

Délka: 3 hodiny, včetně společné meditace
Cena: 1 000 Kč

Na opakovací minikurz zpravidla ve stejný den navazuje kurz synergie v akci a jejich spojení je zvýhodněno nižší celkovou cenou (najdete jako samostatnou akci). Oba se vejdou do jednoho dne a jejich absolvováním si v klidu a lehce připomenete základní myšlenky Védské meditace, prohloubíte si znalosti a získáte informace o významném spolupůsobení meditace a dalších cest ke zdraví a radosti.