kurz lektora Védské meditace

Jednou, až budete vědět, že chcete i vy dávat ostatním možnost pomoci sami sobě, spojíme se a vymyslíme, jak na to. Jednou z možností je být lektorem Védské meditace.

Pro přijetí na kurz lektora Védské meditace je nezbytné splnit následující podmínky:
 1. pravidelná a minimálně roční praxe meditujícího Védskou meditací,
 2. písemná přihláška do kurzu, 
 3. osobní pohovor,
 4. závazek absolvovat kurz v období únor – září,
 5. účast na mém Úvodním semináři, kurzu a společných meditacích.
Tento kurz si neklade za cíl vychovat mistra Véd, ale lektora, který bude schopen tradiční cestou uvést kohokoliv do světa meditace. A být mu oporou na jeho cestě. Jak při kurzu lektora, tak při samotné budoucí praxi lektora je kladen velký důraz na védské tradice a způsob, jakým je doručit. A to jak budoucímu lektorovi, tak i budoucím meditujícím. 

Kurz je distanční a trvá 8 měsíců. Potkávat se budeme minimálně jednou za 14 dní. Společně se naučíme vše, co budoucí lektor pro svou praxi potřebuje (přednes Puja, výběr a předání mantry, administrativní úkony apod.)


Obsah kurzu
 • Puja v sanskrtu - diktování,
 • Puja v češtině - diktování nebo překlad z angličtiny do češtiny,
 • přednes Puja v sanskrtu,
 • přednes Puja v češtině,
 • směřování myšlenek během provádění Puja, 
 • provedení Puja,
 • administrativní úkony (Puja set, kurz - před, během, po),
 • 30 bodů kontroly,
 • obecné body,
 • kurz pro děti,
 • úvodní seminář,
 • tři dny kontroly,
 • kroky iniciace - skupinová, individuální,
 • Mantry - výběr, předání.

Cena:  na vyžádání