konzultace

Konzultace je čas strávený spolu – spolu vytvoříme prostor a nastavíme procesy, aby se mohlo udát, proč klient přichází. V případě, že je klient meditující, začneme společnou meditací. Jestliže není a nemá účinnou techniku, jak pracovat s fyzickým a psychickým stresem, je velmi pravděpodobné, že konzultace přejde do náplně úvodního semináře.

Obecně konzultace představuje nabídnutí možností, jak dosáhnout toho, čeho si klient žádá. Dá se říci, že je to téma vztahů – sám k sobě, k ostatním, k práci, penězům, zodpovědnosti atd.

Specifickou situací je využití konzultace pro účel absolvování úvodního semináře, který je nutnou podmínkou přihlášení na kurz Védské meditace. Proč? Uvedení do tématu a základní informace jsou nezbytné pro to, aby následný kurz plně sloužil svému účelu a mohl jsem bez obav garantovat jeho kvalitu. Možnost nahrazení úvodního semináře konzultací (i telefonickou) využívají klienti, kteří mají zájem o co nejbližší termín kurzu, ale nezvládnou se fyzicky zúčastnit úvodního semináře. Snažím se jim v tomto směru maximálně vycházet vstříc.

Neváhejte mě jakkoliv kontaktovat a společně vymyslíme příjemné a účinné řešení.

Cena: 1 000 Kč za hodinu; začíná se společnou meditací (čas meditace se nezapočítává)