proč meditovat
o meditaci
o Védské meditaci
mýty a překážky
historie

proč meditovat

Jak bylo řečeno výše, meditujeme jednoduše proto, abychom dosáhli stavu rovnováhy. Abychom se cítili šťastní, a to stále. Meditace je velmi snadný prostředek pro výrazné snížení úrovně stresu a celkové zklidnění. Zároveň zajišťuje dostatek tolik potřebné energie.

Blahodárné účinky meditace jsou všestranné, a to na úrovni mysli i těla. Ať už jsou vaše důvody a cesty k meditaci jakékoliv, věřte, že bude fungovat. Nenechte se zbytečně odradit rozšířenými mýty nebo domnělými překážkami. Meditace funguje až na buněčné úrovni, takže se vám během praxe mohou (a budou) uzdravovat stará i velmi stará zranění.

o meditaci

Existuje hodně různých definic meditace. Já ji chápu jako cestu k sobě sama, ke stavu rovnováhy. A to jak vnitřní, tak ve směru k vnějšímu světu. Meditace ve skutečnosti není jen cesta, jak tohoto stavu dosáhnout, ale i ten stav samotný. Je dobré si uvědomit, že tento stav je něco velmi přirozeného, podobně jako když jsme se narodili.

Jak je to se vztahem meditace k víře a náboženství? Existují stovky druhů meditací – mají různé požadavky na praktikanta a také odlišné cíle. Základním cílem Védské meditace je být a žít v souladu sami se sebou, s přírodou, s ostatními lidmi a tvory tohoto vesmíru. Védská meditace ani její lektor po vás nic nechce – abyste cokoliv měnili ve svém životě (návyky, víru ani životní styl). O Védské meditaci tedy mohu s jistotou tvrdit, že nekoliduje s žádnou vírou ani náboženstvím. Více k tomuto tématu najdete tady.

Na tomto místě bych rád objasnil i vztah Védské meditace a Transcendentální meditace. Obě techniky vychází ze stejných kořenů. Nebál bych se označení, že jsou to dvojčata. Základ techniky obou druhů meditace je víceméně stejný, liší se ale způsobem, jakým je doručena.

o Védské meditaci

Základní charakteristikou techniky Védské meditace, kterou se dlouhodobě zabývám, je jednoduchost. Někteří absolventi kurzu ji dokonce označují za primitivní. Za všech okolností platí motto „čím míň se snažíš, tím víc to funguje, tím víc získáš“. Techniku zvládají úspěšně i děti.

Jak popsat Védskou meditaci pomocí základních bodů?

  • vychází z Véd - tisíce let starého učení o Životě, praxí a vědou ověřena
  • vhodná pro člověka moderního věku, tj není určena mnichům v klášteře
  • člověk k ní nic nepotřebuje, ani změnu životního stylu
  • využívá přirozenosti naší mysli, našeho těla. tj po nás se chce, abychom se nesnažili
  • kurz ma určitou strukturu, která se musí dodržet – pak lektor může garantovat vysokou kvalitu kurzu, ale hlavně techniky samotné
  • striktně se předává ústně a používá se k ní mantra
  • lektor se zavazuje k bezplatné podpoře svých studentů

mýty a překážky

Cítíte, že by vám meditace mohla zlepšit kvalitu života, dodat energii, přinést štěstí a tolik potřebné zklidnění, jenže v hlavě máte stále nějaká „ale“? Říkáte si, že ostatním to fungovat může, nicméně vaše překážka zcela objektivně brání úspěchu?

 

Pojďme si společně vyvrátit nejčastější mýty a zbořit překážky, které jsou s meditací spojovány.

Nemám vůbec čas

Takže se nedokážu meditaci pravidelně věnovat.

Snad nejčastější mýtus, který slýchám. Naprosto ho chápu, ale vnímám ho naopak jako důvod, proč s meditací začít co nejdřív. Díky meditaci máte šanci v klidu zjistit, kde o čas přicházíte zbytečně. Dodá vám navíc dostatek energie pro efektivnější zvládání úkolů a plánování. Meditace sama o sobě zabere chvíli (bez nutnosti jakékoliv přípravy) a čas vám naopak do života přinese.

Nedokážu zastavit myšlenky

Takže meditace u mě nemá smysl, nebude vůbec účinná, protože jedna jediná myšlenka zničí celý efekt.

Tento mýtus je velmi rozšířený, ačkoli téměř nikdo nedokáže zastavit všechny myšlenky a ani v technice Védské meditace se tato dovednost nepředpokládá. Vysvětlím vám, proč je naopak v pořádku nezastavovat násilně myšlenky a naučím vás, jak s takovou situací pracovat. Nemůžete nic zkazit, snad jen to, že nezačnete meditovat.

Meditace je složitá

Takže se ji nezvládnu naučit, nepůjde mi to.

Tento mýtus lze jednoduše vyvrátit mottem techniky Védské meditace, a to je „čím míň se snažíš, tím víc získáš“. Meditace, kterou vás naučím, je bez nadsázky primitivní záležitost, při které není nic špatně.

Nezvládnu správně sedět na zemi

Takže to nebude účinkovat.

Je pravda, že určité tělesné aspekty jako např. dech s meditací souvisí. Nicméně sezení na zemi se zkříženýma nohama určitě není podmínka pro účinnou meditaci. Opět tu platí, že zkazit se dá především to, že nezačnete meditovat. Na kurzu si probereme moje doporučení, sám vám ukážu, jak na to. Žádného nepohodlí se rozhodně nebojte.

Nejsem věřící

Takže nemůžu správně meditovat.

Ano, je pravdou, že téma meditace je spojené s východním náboženstvím. Většině lidí se vybaví budhističtí mniši nebo jogíni v tureckém sedu. Může se pak zdát, že meditace je pro Evropana dnešní doby něco nepřirozeného až nepatřičného. Opak je ale pravdou, všichni přece máme svou mysl, o kterou se můžeme starat a dopřát si působení blahodárných účinků. Védská meditace je univerzální nástroj použitelný zcela nezávisle na víře, věku, inteligenci, profesi nebo dosažených znalostí a zkušeností.

historie

Védy jsou prastaré indické učení – záznamy moudrosti a znalostí. Jsou staré několik tisíc let (3000-5000, podle různých historiků).

Védy se dělí do několika kategorií, a to podle toho, čím se zabývají. Např. ajurvéda je v dnešní době docela známý pojem (véda o zdraví, o zdravém životě). A protože čeština a sanskrt mají stejné kořeny, je pak docela jasné, co slovo véda znamená – je to vlastně věda. Věda o Životě.