Co je vlastně meditace? Definic je spousta, já meditaci vnímám jako cestu k sobě sama, která nás vede ke stavu rovnováhy. Dá se říct, že meditace je i stav rovnováhy jako takový, a je dobré si uvědomit, že tento stav je něco velmi přirozeného, podobně jako když jsme se narodili.

Védská meditace, které se věnuji už od roku 2007, je moudrá technika, která vychází z Véd, tedy prastarého indického učení o Životě. Je ověřena dlouholetou praxí i vědeckými studiemi. Zcela bez nadsázky mohu říct, že její základní charakteristikou je jednoduchost. Někteří absolventi kurzu ji dokonce označují za primitivní.

Vždy a za všech okolností je hlavním a moudrým mottem techniky „čím míň se snažíš, tím víc to funguje, tím víc získáš“. Toto tvrzení dokazuje i fakt, že ji úspěšně zvládají pochopit a praktikovat i děti.

Jak může fungovat něco, u čeho se nemám snažit?

Vyvolává to ve vás pochybnosti? Vysvětlení je prosté. Technika Védské meditace je tak funkční jednoduše proto, že využívá přirozenosti naší mysli, našeho těla.

Je tím nejdokonalejším a nejpřirozenějším nástrojem, jak svému tělu a mysli dovolit přijímat blahodárné účinky, a jakékoliv násilné snažení tuto dokonalou přirozenost oslabuje.

Funguje ale i v našem světě?

Nejedná se o techniku, která je určena mnichům v klášteře. Naopak je vhodná pro člověka moderního věku, který si zvolil cestu sám sobě pomoci a tím nejpřirozenějším způsobem spustit ozdravné procesy mysli i těla.

Velkým plusovým bodem této techniky je skutečnost, že k ní nikoho a nic nepotřebujeme. Ve chvíli, kdy se techniku naučíme a vstřebáme důležité souvislosti, zvládneme zcela samostatně, bez pomůcek a hlavně bez nutnosti změny životního stylu meditovat. A pomoci si tak ke šťastnějšímu a vyrovnanějšímu životu.

Pokud chcete lépe pochopit, jak technika funguje, a dozvědět se důležité okolnosti a souvislosti, které vám zapadnou do celkového obrazu, velmi rád vás přivítám na svém kurzu.

Proč kurz?

Kurz Védské meditace pořádám z toho důvodu, že učení o technice se dle tradice předává pouze ústně, stejně jako mantra, kterou budete k meditaci používat. Kurz má určitou strukturu, kterou je nutné dodržet, jedině tak může lektor garantovat jeho vysokou kvalitu a následnou přínosnost praxe. Jako lektor se opět v souladu s tradicí zavazuji k bezplatné podpoře svých studentů i po skončení kurzu.

Jak kurz vypadá a co mě tam čeká? Chci vědět víc!

Jak je to se vztahem meditace k víře a náboženství?

Existují stovky druhů meditací – mají různé požadavky na praktikanta a také odlišné cíle. Základním cílem Védské meditace je být a žít v souladu sami se sebou, s přírodou, s ostatními lidmi a tvory tohoto vesmíru.

Védská meditace ani její lektor po vás nic nechce – abyste cokoliv měnili ve svém životě (návyky, víru ani životní styl). O Védské meditaci tedy mohu s jistotou tvrdit, že nekoliduje s žádnou vírou ani náboženstvím.

Védská meditace a Transcendentální meditace

Na tomto místě bych rád naznačil i vztah Védské meditace a Transcendentální meditace. Obě techniky vychází ze stejných kořenů. Nebál bych se označení, že jsou to dvojčata. Základ techniky obou druhů meditace je víceméně stejný, liší se ale způsobem, jakým je doručena.

Špetka historie

Védy jsou prastaré indické učení – záznamy moudrosti a znalostí. Jsou staré několik tisíc let (3000–5000, podle různých historiků).

Védy se dělí do několika kategorií, a to podle toho, čím se zabývají. Např. ajurvéda je v dnešní době docela známý pojem (véda o zdraví, o zdravém životě). A protože čeština a sanskrt mají stejné kořeny, je pak docela jasné, co slovo véda znamená – je to vlastně věda. Věda o Životě.