Védská meditace je jen o Vás, zvažujete si samy dle potřeby i pocitu kde, kdy a případně s kým chcete meditovat, ať už v místnosti, venku nebo na dálku.

Máte možost se propojit s něčím „vyšším“ a nepopsatelně lehkým, opojným až osvobozujícím a přesto tak božškým, a to opakovaně…..nevnímate čas, prostor… jen klid duše a těla…..

Sofie Mohrová