Když jsem před dvěma lety začala meditovat, začala jsem poprvé v životě skutečně vnímat své tělo a pocity. Začalo se vyplavovat spousta nepříjemných tlaků, pocitů a energií. Začala jsem zkoumat, co se to se mnou děje. Součástí mé cesty poznání sama sebe a světa je i kniha Probouzení tygra.

Autor knihy, Peter Levine, je vystudovaný fyzik, psycholog, poradce NASA a 30 let se věnuje účinkům stresu a traumatu na lidský organismus a psychiku.

Vychází z přirozených fyziologických vlastností člověka jako zvířete a seznamuje nás s propojeností těla a duše, pocitů a energií.
Z vědeckého, přírodního hlediska také popisuje příčiny znovusehrávání nezpracovaných dětských zážitků v dospělosti na úrovni jedince. Také zabíhá i do celospolečenských rovin.

Doporučuji ji i lidem, kteří mají pocit, že se jich dětská traumata netýkají. Zdání někdy klame a když je vám dobře, proč by vám nemohlo být ještě líp.

Hanka
blog Vezmi-do-zaječích
Musela jsem zemřít - Anita Moorjani

Musela jsem zemřít - Anita Moorjani

Autorka knihy, Anita Moorjani, se v mnohém neliší od každého z nás. Od dětství se přizpůsobovala rodině a společenskému systému, čímž byla necitlivě zdeformována její duše a pravá podstata. Anita však přece v něčem výjimečná je ....

Recenze:  Hanka